Lahemaa Rahvuspargi 45. juubeliaasta konverents 6-8 oktoobril Palmse mõisas 01.10.2016

6.-8. oktoobril 2016. aastal toimub Palmse mõisas  Lahemaa Rahvuspargi 45. juubeliaasta raames rahvusvaheline konverents  „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“. 

Pärandikaitse keskseks teemaks on viimasel aastakümnel kujunenud kogukond kui pärandi valdaja ja haldaja, identiteedi hoidja ning peamine pärandi säilitaja. Käesolev konverents käsitleb kultuuripärandi ja kultuurmaastike püsimist. Selle võtmeteguriks on kohalik kogukond ning jätkusuutlik majandamine. Konverentsi korraldab Keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja ICOMOS Eestiga. Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreetilised teadmised kui ka praktiline kogemus pärandikaitse vallas, samuti kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud.

Konverentsi töökeelteks on eesti, inglise ja vene. Tagatud on sünkroontõlge.

Täpsem info ja programm:

http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/conference-local-community-cultural-landscpaes-and-heritage/

7. oktoobri peale lõunat räägib Imbi Jäetma põlistõugudest ja maahooldusest ja lähemalt maalammastest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *